Vyhlásenie k štrajku

My, dolupodpísaní zamestnanci Fakulty informatiky a informačných technológií Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, sme sa rozhodli vstúpiť do solidárneho štrajku za požiadavky Iniciatívy slovenských učiteľov. Celkovo sa rozhodlo zapojiť viac ako 25 % všetkých pedagogických a výskumných pracovníkov fakulty, ako aj ďalší zamestnanci.

Našej fakulte sa dlhodobo darí vychovávať špičkových odborníkov v oblasti informačných a komunikačných technológií, ktorí si nachádzajú uplatnenie na trhu práce, o čom svedčí takmer nulová nezamestnanosť našich absolventov, ich takmer bezvýhradné pôsobenie v odbore, ktorý vyštudovali, a vynikajúca odozva priemyslu. Vychovať špičkových informatikov je však čoraz ťažšie. Každý rok sme svedkami klesajúcej úrovne uchádzačov, ktorí nie sú pripravení tak, ako je potrebné. Zároveň tí najšikovnejší odchádzajú študovať a potom často aj žiť do zahraničia. Ako vysokoškolskí učitelia si uvedomujeme, že takáto situácia je pre spoločnosť nebezpečná. Ak naďalej chceme vychovávať špičkových odborníkov v oblasti, ktorá významne prispieva na HDP Slovenskej republiky1, nemôžeme sa nečinne prizerať ľahostajnosti vlád. Preto sme ochotní vzdať sa počas trvania štrajku našej mzdy a aj tým poukázať na alarmujúci stav nášho školstva. A to v situácii, keď bežné nástupné platy našich absolventov sú porovnateľné s platmi vysokoškolských profesorov. Preto voláme po zodpovednom prístupe súčasnej i novej vlády ku vzdelávaniu aj z pohľadu tohto rezortu kľúčového pre budúcnosť Slovenska.

Ing. Michal Barla, PhD.
Mgr. Lucia Falbová (vedúca Slovenskej informatickej knižnice)
doc. RNDr. Elena Gramatová, Ph.D.
doc. Mgr. Daniela Chudá, PhD. (prodekanka)
Ing. Michal Kompan, PhD.
Ing. Tomáš Kováčik, PhD.
Mgr. Alena Kovárová, PhD.
Ing. Eduard Kuric
Ing. Peter Lacko, PhD. (predseda Akademického senátu FIIT STU)
doc. RNDr. Mária Lucká, PhD.
Ing. Dominik Macko, PhD.
Ing. Róbert Móro
prof. Ing. Pavol Návrat, PhD. (prodekan, riaditeľ Ústavu informatiky a softvérového inžinierstva)
Ing. Ľubica Palatinusová (tajomníčka fakulty)
Ing. Peter Pištek, PhD. (prodekan)
Ing. Ivan Polášek, PhD.
doc. Ing. Viera Rozinajová, PhD. (prodekanka)
Ing. Jakub Šimko, PhD.
Ing. Marián Šimko, PhD. (prodekan)

 


1 Napríklad podľa správy INESS pre IT Asociáciu Slovenska “Spoločnosti z IKT sektora zaplatili v roku 2009 na daniach z príjmov vyše 170 miliónov eur, čo je viac ako všetky firmy z celého slovenského priemyslu. A pre zaujímavosť, 50-krát viac, ako odviedli všetky výrobné podniky z automotive.”
7

Pridaj komentár